DDS.NL Basispakket ADSL Producten Login Helpdesk
DDS.NL Nieuws Contact Visie Privacy Aanmelden

 

This letter is also available in English

Amsterdam, 3 april 2012

Krachtenbundeling De Digitale Stad en IT-Ernity Internet Services

Beste Abonnee,

Sinds 1994 heeft DDS zich continu aangepast aan de zich voortdurend wijzigende omstandigheden met betrekking tot het internet. Het 10-jarig jubileum waarin uitgebreid is teruggeblikt op de historie en het ontstaan van De Digitale Stad is inmiddels alweer meer dan 8 jaar geleden.

Nog steeds zijn wij met passie bezig met ons vak, de digitale wereld. De laatste drie tot vier jaren kenmerken zich wederom door sterke aanpassingen in deze wereld. De grote spelers worden langzaam maar zeker groter en de kleinere spelers hebben steeds meer moeite om de snel opeenvolgende ontwikkelingen op zowel technisch als financieel vlak bij te benen.

KRACHTENBUNDELING
Hoewel DDS de afgelopen jaren een gezonde groei heeft doorgemaakt, hebben wij met het oog op de toekomst besloten om de handen ineen te slaan met een grotere collega Internet Services Provider. Officieel zijn wij per 1 januari 2012 samengegaan met IT-Ernity Internet Services, waarbij wij onze activiteiten onder de huidige naam DDS voort zullen blijven zetten. We gaan dus gewoon door, zij het met meer slagkracht en stabiliteit en de garantie dat de groei die wij de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, kan worden voortgezet met behoud van de kwaliteit en persoonlijke service die je van ons gewend bent.

INTEGRATIE BEDRIJFSPROCESSEN
In het tweede kwartaal van 2012 zullen wij een aantal van onze bedrijfsprocessen integreren. Voor onze klanten zullen wij ons er hard voor maken dat deze integratie tot zo min mogelijk hinder zal leiden. De integratie van DDS en IT-Ernity houdt onder meer in:

Samenvoeging datacenters
De technische infrastructuur van DDS en IT-Ernity zal worden samengevoegd waarbij voor het beste van beide werelden zal worden gekozen. Hoewel wij van deze integratie geen noemenswaardige impact verwachten, zullen wij je alvorens wij hiermee aan de slag gaan gericht informeren.

Verhuizing van DDS naar nevenvestiging van IT-Ernity in Amsterdam
Aangezien de personeelsleden van DDS en IT-Ernity in de toekomst veel met elkaar gaan samenwerken is het wenselijk om de vestigingslocatie van DDS samen te voegen met die van IT-Ernity in Amsterdam. Dit betekent dat per uiterlijk 1 mei 2012 het personeel van DDS haar intrek zal nemen in de kantoorruimte van IT-Ernity bij haar datacenter in Amsterdam Zuid-Oost. Het bezoekadres van DDS zal gelegen zijn op het hoofdkantoor van IT-Ernity te Zwolle. In de bijlage van deze brief tref je onze contactgegevens.

Samenvoeging domeinnaamregistratie
Met het oog op efficiency zal ook de inkoop van domeinnamen gestroomlijnd worden via de inkoopkanalen van IT-Ernity. Dit betekent dat alle domeinnaam inkoop gecentraliseerd zal worden bij de dochtermaatschappij "Virtual Registrar" van IT-Ernity. Deze centralisatie zal geen consequenties met zich meebrengen, anders dan dat in de zogenaamde whois-gegevens van een domeinnaam voortaan "Virtual Registrar" als registrar vermeld wordt. Wij verwachten verder dat door de gecentraliseerde inkoop het op termijn mogelijk wordt om domeinnaamregistraties tegen nog scherpere prijzen aan te kunnen bieden.

Nieuwe producten en diensten
De afgelopen jaren hebben wij er vooral voor gekozen om ons te richten op de bestaande producten van DDS. Hier zijn we goed in. Echter biedt IT-Ernity ons de mogelijkheid om van hun kennis en ervaring gebruik te maken en van het gehele productportfolio dat geboden wordt. We zullen in het tweede en derde kwartaal van 2012 gaan werken aan een selectie van nieuwe producten die wij onze klanten straks kunnen aanbieden. Hierbij zullen wij ons richten op uitbreiding van onze DSL-diensten met glasvezel, interactieve televisie en VOIP.

Daarnaast zullen we onze hostingdiensten uitbreiden met in ieder geval Virtual Office (online werkplek), Hosted Exchange, Online Back-up, Hosted Sharepoint, (virtuele) servers en uitgebreidere webhostingpakketten inclusief de mogelijkheid hierop snel en gemakkelijk diverse applicaties over uit te rollen (zoals Joomla, Wordpress, Magento etc.). Wij verwachten dat we hierdoor nog beter in staat zijn als multiservice organisatie in alle klantwensen te kunnen voorzien, met de gebruiksvriendelijkheid en goede ondersteuning die je van ons gewend bent.

Uitbreiding supportorganisatie
De mensen van DDS vormen met hun kennis van zaken en servicegerichtheid de drijvende kracht achter DDS, wat zich uit in een hoge mate van tevredenheid bij onze klanten. Dit is een verdienste waar we trots op zijn. Zij zullen op korte termijn kennis op gaan doen van de nieuwe producten om deze binnenkort ook voor DDS-klanten te kunnen onderhouden. Daarnaast zullen zij het personeel van IT-Ernity gaan opleiden in alle product- en klantspecifieke zaken van DDS zodat wij onze klanten als samengevoegde organisatie straks met een breed team van dienst kunnen zijn.

Tot slot voorzien wij je graag van een actueel overzicht van onze bedrijfsgegevens. Deze vind je in de bijlage van deze brief. Wij verzoeken je vriendelijk, indien nodig, je administratie hierop aan te passen.

DDS en IT-Ernity zijn erg enthousiast over deze grote stap vooruit en gaan ervan uit dat ook jij hier veel profijt van zult hebben. IT-Ernity verwelkomt in ieder geval dit mooie en historische bedrijf en haar klanten met open armen. Heb je nog vragen of wil je eens kennismaken met IT-Ernity, neem dan gerust contact met ons op.

Hartelijke groet,

Joost Flint
Aftredend Directeur / Eigenaar
DDS City B.V.

Sebastiaan de Koning
Algemeen Directeur
DDS City B.V
IT-Ernity Internet Services B.V.

Persoonlijke noot:
Met het tot stand brengen van deze krachtenbundeling met IT-Ernity komt voor mij persoonlijk, na ruim 18 jaar, een einde aan mijn betrokkenheid bij DDS als directeur/eigenaar. Graag wil ik langs deze weg alle klanten bedanken voor de vaak jarenlange relatie en het in DDS gestelde vertrouwen. Ik zal voorlopig in een adviserende rol betrokken blijven teneinde een goede overgang naar de nieuwe situatie te bewerkstelligen.

Vriendelijke groet, Joost Flint - jflint@dds.nlACTUEEL OVERZICHT BEDRIJFSGEGEVENS
Onderstaand vind je een overzicht van onze actuele bedrijfsgegevens:

Post en bezoekadres hoofdkantoor
DDS City B.V.
Oostmaaslaan 71 (15e verdieping)
3063 AN Rotterdam

Telefonische en digitale bereikbaarheid

Openingstijden: Op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur

Telefoon: +31 (0) 20 62 57 493
Fax: +31 (0) 20 63 82 817

E-mail
Helpdesk: helpdesk@dds.nl
Sales afdeling: dds-sales@dds.nl
Administratie: ddsbilling@dds.nl

Bankgegevens
Bankrekening: 1067.20.805
Tenaamstelling: DDS City B.V.
Plaats: Amsterdam

Bankrelatie: ING Bank
IBAN: NL96 INGB 0681 6264 10
BIC/SWIFT: INGBNL2A

Overige gegevens

Kamer van Koophandel: 34131736
BTW nummer: NL.8088.38.908.B.01

 

Alle prijzen inclusief 21% btw, algemene voorwaarden, contact, rechten DDS©